Üniversitemizin Misyonu;

          İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, mesleki ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

                                            Üniversitemizin Vizyonu;

         Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmak.

 

Temel Değerlerimiz

 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Liyakat
 • Yenilikçilik                                                      
 • Katılımcılık
 • Estetik duyarlılık

                                           Üniversitemizin Temaları;

 • Biyomedikal ve Özgün Tıbbi Araştırmalar
 • Enerji
 • Şehirleşme

                                                  Kalite Politikamız

       Faaliyet gösterdiğimiz her alanda;

 • Araştırmacı, girişimci ve modern bir eğitim anlayışı ile hizmet vermek,
 • Ekip ruhuna sahip, performans odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışanların katılımını sağlamak,
 • Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Uluslararası standartlara sahip bir üniversite olmak,

       Üniversitemizin Kalite Politikasıdır.                                                

                                                                                                          Prof. Dr. Galip AKHAN

                                                                                                                     Rektör


Başa Dön