İç Kontrol Birimi

Kamu İç Kontrol Standartlarından Kontrol Ortamı Bileşenin İkinci Standardı Olan Etik Değerler Ve Dürüstlük Standardının Genel Şartları:

KOS 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.

KOS 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

KOS 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

KOS 1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.

KOS 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

 


Başa Dön