İç Kontrol Birimi

          Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Üniversitemiz 2016-2018 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Kontrol Ortamı bileşeni için 59 eylem, Kontrol Faaliyetleri bileşeni için 30 eylem, Bilgi ve İletişim için 27 eylem, İzleme bileşeni için 14 eylem olmak üzere toplam da 130 eylem belirlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını gösterir. Tüm kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar.

İdareler, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Birimi

 


Başa Dön