Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış kaynaklı dokümanlar, Üniversitemiz dışında oluşturulan, üniversitenin faaliyetlerini etkileyen ve uymak zorunda olduğu tüm yasal mevzuatlardır. (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler vb. mevzuatlar)

Dış kaynaklı doküman listesi için tıklayınız.


Başa Dön