Erkan KÜÇÜKKILINÇ

Görevi : Strateji Geliştirme Daire Başkanı
E-posta : erkan.kucukkilinc ikc.edu.tr
Telefon : 1550

Erdal ÇETİN

Görevi : İç Kontrol Birimi Şube Müdürü
E-posta : erdal.cetin ikc.edu.tr
Telefon : 1552

Melek KELEŞ

Görevi : Bütçe ve Performans Programı Birimi Şube Müdürü
E-posta : melek.keles ikc.edu.tr
Telefon : 1557

Şefika İŞLEK

Görevi : Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Şube Müdürü/Muhasebe Yetkilisi
E-posta : sefika.islek ikc.edu.tr
Telefon : 1570

Uğur KILIÇ

Görevi : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Mühendis
E-posta : ugur.kilic ikc.edu.tr
Telefon : 1571

Ülkü BİLGİN

Görevi : Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Mali Hizmetler Uzmanı/Birim Yöneticisi
E-posta : ulku.bilgin ikc.edu.tr
Telefon : 1556

Yasemin SULAR

Görevi : Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Şef
E-posta : yasemin.sular ikc.edu.tr
Telefon : 1563

Mustafa ADIGÜZEL

Görevi : Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Şef V.
E-posta : mustafa.adiguzel ikc.edu.tr
Telefon : 1568

Nilüfer AYDIN

Görevi : İç Kontrol Birimi Şef V.
E-posta : nilufer.aydin ikc.edu.tr
Telefon : 1564

Alper ERDOĞDU

Görevi : Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Memur
E-posta : alper.erdogdu ikc.edu.tr
Telefon : 1565

Dilek ÇOBAN

Görevi : Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Memur
E-posta : dilek.coban ikc.edu.tr
Telefon : 1562

Esranur SAYI DEMİR

Görevi : Bütçe ve Performans Programı Birimi Memur
E-posta : esranur.sayi ikc.edu.tr
Telefon : 1566

İbrahim KOŞAR

Görevi : Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Memur
E-posta : ibrahim.kosar ikc.edu.tr
Telefon : 1569

Kazım ÖZCAN

Görevi : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memur
E-posta : kazim.ozcan ikc.edu.tr
Telefon : 1560

Selçuk KORKAR

Görevi : Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar İşletmeni
E-posta : selcuk.korkar ikc.edu.tr
Telefon : 1567

Sercan YILDIRIM

Görevi : Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Memur
E-posta : sercan.yildirim ikc.edu.tr
Telefon : 1578

Şebnem EKİNCİ KAYACAN

Görevi : Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Memur
E-posta : sebnem.ekinci.kayacan ikc.edu.tr
Telefon : 1572

Mine ŞAHİN

Görevi : Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
E-posta : mine.sahin ikc.edu.tr
Telefon : 1576

Rıdvan ÖZGER

Görevi : Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
E-posta : ridvan.ozger ikc.edu.tr
Telefon : 1577

Başa Dön