2018 Mali Yılı Açılış ve Koordinasyon Toplantısı

     Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda her yıl yapılması planlanan ''Mali Yıl Açılış Toplantısı'' nın ilki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 17.01.2018 Çarşamba günü Merkezi Konferans Salonunda 2018 yılı birim bazında bütçe dağılımları, bütçe uygulamaları, harcamalar, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, yatırım izleme ve değerlendirme raporu, kesin hesap tasarısı, iç kontrol gerçekleşme sonuçları raporu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği harcama birimlerinin sorumluluklarını içerecek biçimde düzenlenmiştir.

     2018 Mali Yılı Açılış ve Koordinasyon toplantısı tüm birimlerin harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, maaş ek ders mutemetleri, taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri ve mali işlemleri yürüten ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön