Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 06.11.2017 tarihi itibariyle üniversitemizde yeni sisteme geçiş yapılacaktır.

Proje ile Bütçe hazırlık aşamasından kesin hesaba kadar bütçe ve ödenek işlemleri, harcama programları, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama aşamalarının yönetilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacını taşıyan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin temel altyapısını oluşturan e-Belgeye Dayalı Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin devreye alınması yılsonuna kadar tamamlanacaktır. Proje tamamlandıktan sonra, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM'de kanunlaşması sürecine kadar yapılan tüm mali işlemlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge ve elektronik imzanın ve güncel teknolojinin kullanıldığı, yenilikçi ve gelişime açık süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının temelini oluşturacaktır.

Bu kapsamda harcama birimlerimizin Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve diğer ilgili personelin katılımı ile 30.10.2017 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Toplantı sunumu için tıklayınız.

 

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön