Tüm HABERLER
  • 2018 Mali Yılı Açılış ve Koordinasyon Toplantısı

         Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda her yıl yapılması planlanan ''Mali Yıl Açılış Toplantısı'' nın ilki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 17.01.2018 Çarşamba günü Merkezi Konferans Salonunda 2018 yılı birim bazında bütçe dağılımları, bütçe uygulamaları, harcamalar, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, yatırım izleme ve değerlendirme raporu, kesin hesap tasarısı, iç kontrol gerçekleşme sonuçları raporu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği harcama birimlerinin sorumluluklarını içerecek biçimde düzenlenmiştir.      2018 Mali Yılı Açılış ve Koordinasyon toplantısı tüm birimlerin harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, maaş ek ders mutemetleri, taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri ve mali işlemleri yürüten ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

  • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dış Tetkik Süreci Tamamlandı

         Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemizde 18.12.2017-19.12.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “TS EN ISO:9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki” başarıyla tamamlanmıştır.      Tetkik süreci sonrasında düzenlenen kapanış toplantısında açıklandığı üzere; belge yenilenmesi kararı verilmiştir, ancak nihai karar Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı'nın incelemesi sonrasında bildirilecektir.


Toplam 2
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
Başa Dön