Tüm HABERLER
 • 2018 Mali Yılı Açılış ve Koordinasyon Toplantısı

       Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda her yıl yapılması planlanan ''Mali Yıl Açılış Toplantısı'' nın ilki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 17.01.2018 Çarşamba günü Merkezi Konferans Salonunda 2018 yılı birim bazında bütçe dağılımları, bütçe uygulamaları, harcamalar, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, yatırım izleme ve değerlendirme raporu, kesin hesap tasarısı, iç kontrol gerçekleşme sonuçları raporu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği harcama birimlerinin sorumluluklarını içerecek biçimde düzenlenmiştir.      2018 Mali Yılı Açılış ve Koordinasyon toplantısı tüm birimlerin harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, maaş ek ders mutemetleri, taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri ve mali işlemleri yürüten ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dış Tetkik Süreci Tamamlandı

       Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemizde 18.12.2017-19.12.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “TS EN ISO:9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki” başarıyla tamamlanmıştır.      Tetkik süreci sonrasında düzenlenen kapanış toplantısında açıklandığı üzere; belge yenilenmesi kararı verilmiştir, ancak nihai karar Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı'nın incelemesi sonrasında bildirilecektir.

 • İKÇÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DIŞ TETKİK SÜRECİNE HAZIRLANIYOR

  İKÇÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DIŞ TETKİK SÜRECİNE HAZIRLANIYOR İlk olarak TS EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini alarak kalite standartlarını tescillendiren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, standardın 2015 versiyonuna geçiş için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aralık ayında TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü’nce gerçekleştirilecek Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkikine hazırlanan İKÇÜ, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve sürekliliğini, düzenlenen ‘2017 Yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’ ile masaya yatırdı. Yılda en az bir kere düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nda, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç, Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları (KYS) ve İç Tetkik Sonuçları doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıyı, Rektör Prof.Dr. Mehmet Tokaç, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bumin Nuri Dündar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Atilla Akbaba, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Semih Engin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bora Bağış, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fikri Salman, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Prof.Dr. Ahmet Koyu, Genel Sekreter Nurettin Memur, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterleri, Daire Başkanları, Kalite Komisyonu üyeleri, Şube Müdürleri ile fakülte ve birimlerin gelen Kalite Birim sorumluları takip etti.  “Aralıkta Dış Tetkik yapılacak” Kalite Yönetim Sistemi Standardının 2015 versiyonuyla ilgili yeni bir belgelendirme sürecinin başladığını hatırlatan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç, “Aralık ayının 18’i ile 22’si arasında TSE Tetkikçilerini üniversitemizde ağırlayarak belgelendirme sürecini tamamlayacağız. 2015 versiyonu çerçevesinde İKÇÜ Kalite Politikası revize edildi. Politikamızı, üniversitemizin misyon ve vizyonuyla uyumlu ve bir “araştırma üniversitesi” olma stratejimizi destekleyecek şekilde tasarladık. Eksikliklerimiz tabii ki var. Yapılması gerekenlerin bilincindeyiz. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Kalite anlamında tamamlanması gereken noktalar, iç tetkik sürecinde birimlerimizle paylaşıldı. Başkanlık olarak Üniversitemizin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını sağlaması adına akademik ve idari tüm birimlerle özveriyle çalışıyoruz.” dedi. “Sırada İKÇÜ’nün 2019-2023 stratejik planlaması var” Risk temelli düşünme vasıtası ile süreç yönetimine önem verdiklerini vurgulayan Başkan Küçükkılınç, yeni stratejik plan çalışmalarını tüm bu çalışmalar doğrultusunda başlatacaklarını söyledi. Küçükkılınç, ”Önümüzde 2019-2023 stratejik planlaması en önemli husus. Çünkü stratejik planlama bu işin temelidir. Risk analizi ve süreç yönetimini orda tanımlamamız gerekiyor.” diye konuştu. “İşlerin denetlenebilir ve şeffaf olması çok önemli.” Rektör Prof.Dr. Mehmet Tokaç ise İKÇÜ’nün Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu tescillemesinin önemine değindi. Yapılan tüm işlerin Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi hedeflediğini aktaran Prof.Dr. Tokaç,  “Elbette ki yapılan işlerin dokümante edilmesi, denetlenebilir ve şeffaf olması çok önemli. Kalite süreçlerindeki uyulması gereken şeyleri mutlaka yerine getirmeliyiz. Ama tüm bu işler yapılırken birim çalışanlarına da ekstra bir iş yükü yüklenmemesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bu başlıkları sadeleştirmemiz gerekiyor. Sistemi de etkin hale getirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

 • Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

  Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 06.11.2017 tarihi itibariyle üniversitemizde yeni sisteme geçiş yapılacaktır. Proje ile Bütçe hazırlık aşamasından kesin hesaba kadar bütçe ve ödenek işlemleri, harcama programları, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama aşamalarının yönetilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacını taşıyan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin temel altyapısını oluşturan e-Belgeye Dayalı Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin devreye alınması yılsonuna kadar tamamlanacaktır. Proje tamamlandıktan sonra, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM'de kanunlaşması sürecine kadar yapılan tüm mali işlemlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge ve elektronik imzanın ve güncel teknolojinin kullanıldığı, yenilikçi ve gelişime açık süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının temelini oluşturacaktır. Bu kapsamda harcama birimlerimizin Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve diğer ilgili personelin katılımı ile 30.10.2017 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı sunumu için tıklayınız.    

 • 2017 İç Tetkik Açılış Toplantısı ve Eğitimi

  Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi 2017 Yılı İç Tetkiki 27.10.2017 tarihinde yapılan açılış toplantısı ve eğitimi ile başlamıştır. İlgili toplantı sunumu için tıklayınız.


Toplam 5
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
Başa Dön