29.08.2018 & 05.09.2018 Kalite Birim Sorumluları Eğitimi

          Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu gereğince, kurumsal kalite yönetim çalışmalarımız Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

          Bu kapsamda, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Üniversitemiz Kalite Birim Sorumlularına yönelik olarak Başkanlığımız tarafından 29.08.2018 ve 05.09.2018 Çarşamba günü, uygulamalı eğitim verilmiş olup eğitim dosyasına ulaşabilirsiniz.

 

29.08.2018 & 05.09.2018 Kalite Birim Sorumluları Eğitimi; Ülkü BİLGİN, Uğur KILIÇ

Başa Dön