2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu

25-28.12.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince Üniversitemizde ilk kez gerçekleştirilen  Kurumsal Dış Değerlendirme süreci sonrasında, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı’nca hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Nihai Raporu Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edilmiş ve web sayfasında (kalite.yok.gov.tr) yayımlanmıştır.

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu için tıklayınız.

Başa Dön