2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

   Yükseköğretim Kalite Güvencesi  Yönetmeliği’nin Yükseköğretim Kalite Komisyonunun Görevleri başlıklı 8 inci maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca, Üniversitemiz “2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” Yükseköğretim Kalite Kurulu ve kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

Kurum İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

Kurum İç Değerlendirme Raporu ekleri için tıklayınız.

Başa Dön