2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden hazırlanan Üniversitemiz “2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu”  ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Başa Dön