Tüm personele, farkındalığın geliştirilmesi amaçlı periyodik e-posta (aralık ayı)

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızın Kontrol Ortamı Bileşeni'nin KOS 1.2.1.maddesi ile belirlenen “Tüm personele, farkındalığın geliştirilmesi amaçlı periyodik e-posta gönderilmesi” eylemi gereği, Aralık ayı e-postamız tüm  personele gönderilmiştir.

 

Başa Dön