HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  23 Gün Önce
  Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

  Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 06.11.2017 tarihi itibariyle üniversitemizde yeni sisteme geçiş yapılacaktır.

  Proje ile Bütçe hazırlık aşamasından kesin hesaba kadar bütçe ve ödenek işlemleri, harcama programları, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama aşamalarının yönetilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacını taşıyan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin temel altyapısını oluşturan e-Belgeye Dayalı Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin devreye alınması yılsonuna kadar tamamlanacaktır. Proje tamamlandıktan sonra, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM'de kanunlaşması sürecine kadar yapılan tüm mali işlemlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge ve elektronik imzanın ve güncel teknolojinin kullanıldığı, yenilikçi ve gelişime açık süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının temelini oluşturacaktır.

  Bu kapsamda harcama birimlerimizin Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve diğer ilgili personelin katılımı ile 30.10.2017 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

  Toplantı sunumu için tıklayınız.

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  24 Gün Önce
  2017 İç Tetkik Açılış Toplantısı ve Eğitimi

  Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi 2017 Yılı İç Tetkiki 27.10.2017 tarihinde yapılan açılış toplantısı ve eğitimi ile başlamıştır. İlgili toplantı sunumu için tıklayınız.

 • Maaş Tahakkuk, Kesenek, Ek Ders, Harcırah, Jüri Ödemeleri

  2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Başkanlığımız tarafından 20.09.2017 tarihinde Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda maaş tahakkuk, kesenek, ek ders, harcırah, jüri ödemeleri eğitimi gerçekleştirilmiştir.

  Eğitime akademik ve idari birimlerimizin gerçekleştirme görevlileri, maaş/ek ders mutemetleri ve ilgili personelin katılımı ile toplamda 60 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

  Eğitim sunumu için tıklayınız.

 • Stratejik Planlama Eğitimi

  2019-2023 Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında planlanan eğitimlerden ilki Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşmiştir. İlgili eğitim sunumu için Tıklayınız.

   

   

   

   

   

                                                 

 • 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları

  2018-2020 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmaları öncesinde 12.06.2017 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerine Bütçe Hazırlık Çalışmaları konulu eğitim gerçekleştirildi.

  Katılan personellerimize teşekkür ederiz.

 • Mali Yönetim Bilgi Sistemleri Envanter Çalışması

  08.06.2017 tarihinde Başkanlığımız tarafından düzenlenen çalıştay nitelikli bilgilendirme ve işbirliği toplantısında harcama birimlerine Mali Yönetim Bilgi Sistemleri Envanter Çalışması tanıtılıp gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Söz konusu Envanter Çalışması için tıklayınız.

 • Kalite Yönetim Sistemi II. Gözetim Tetkiki kapanış toplantısı

      Türk Standartları Enstitüsü tarafından Üniversitemizde 28.11.2016-02.12.2016 tarihleri arasında yapılan “TSE EN ISO:9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi II. Gözetim Tetkiki” süreci başarıyla tamamlanmıştır.

      Akademik ve idari birim üst yöneticileri, birim amirlerinin katılımı ile yapılan Dış Tetkik Kapanış Toplantısında, Tetkik heyeti üniversitemizde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin uygun olduğu sonucuna varmıştır.

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi

     Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında TSE Eğitim Uzmanlarından Teyfik BIYIKLI tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi verilmiştir.


Başa Dön